LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Kích Cỡ Hạt Và Thế Zeta

Phổ kế âm thanh đo kích cỡ hạt DT-100

DT100 đo độ suy giảm âm thanh và vận tốc của bất kỳ vật liệu, từ lỏng như nước đến sệt như kem đánh răng. Không cần thông tin mẫu để đo độ suy giảm và tốc độ âm thanh. Kỹ thuật khoảng cách biến thiên giúp loại bỏ mọi nhu cầu hiệu chuẩn.

Kỹ thuật xung, tự động điều chỉnh số lượng xung tích lũy để đạt được tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu mục tiêu, cung cấp dải động cực kỳ lớn cần thiết để mô tả các mẫu trên một phạm vi rộng về kích thước và nồng độ hạt.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: