Máy Đo Lưu Biến Mao Quản

Dòng Rheograph là thiết kế mới của dòng máy đo lưu biến mao quản áp suất cao thân thiện với người dùng bằng việc mở rộng phạm vi tốc độ trượt, lực pit-tông thử nghiệm cao và nhiều tùy chọn khác nhau. Thiết kế mới phát triển Phần mềm cơ sở dữ liệu trên Windows cho phép tham số hóa, giám sát trực tuyến cũng như đánh giá xác định dễ dàng.

Máy Đo Lưu Biến Mao Quản
TOP