LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lưu Biến Mao Quản

Rheograph 75/120

Rheograph với các lực đo khác nhau 75kN và 120kN được phát triển mới hoàn toàn. Các tiện ích bổ sung dựa trên mô-đun cung cấp giá trị bổ sung để xác định các đặc tính cụ thể của vật liệu.

Nó có thể truy cập vào nền tảng GÖTTFERT để mở rộng đặc tính vật liệu với các tính năng như sau:
  • PVT (Aps suất, Thể tích, Nhiệt độ)
  • Sự giãn dài (Haul-Off, Rheotens)
  • Contifeed
  • Vật liệu dạng vải sakin
  • Khả năng dẫn nhiệt
  • Buồng thử đối áp
  • Phép đo sự phình khuôn
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: