LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lưu Biến Mao Quản

Rheograph 20

Rheograph 20 à một thiết bị được phát triển cao, đặc biệt dành cho người dùng mô hình cấp thấp trong lĩnh vực đo độ nhớt. Các tiện ích bổ sung dựa trên mô-đun cho phép cung cấp giá trị bổ sung để xác định các đặc tính cụ thể của vật liệu.

RG20 đang vận hành với lực đo 20kN. Bên cạnh xác định độ nhớt, Rheograph 20 có thể truy cập vào nền tảng GÖTTFERT để mô tả đặc tính vật liệu mở rộng với các tính năng sau:
  • PVT (Áp suất, Thể tích, Nhiệt độ)
  • Sự giãn dài (Haul-Off, Rheotens)
  • Contifeed
  • Vật liệu dạng vải sakin
  • Khả năng dẫn nhiệt
  • Buồng thử đối áp
  • Phép đo sự phình khuôn
  • Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: