Máy Đo Hệ Số Giãn Nở Nhiệt

Xác định hệ số giãn nở nhiệt (DIL) là phương pháp được chọn lựa để đo sự thay đổi kích thước với độ chính xác cao đối với các chất dạng rắn, nóng chảy, bột và hồ bột tại một thay đổi nhiệt độ đã được lập trình và với biến dạng mẫu không đáng kể (e.g. ASTM E831, ASTM D696).
DIL 402 Expedis Select & Supreme HT

DIL 402 Expedis Select & Supreme HT


Máy đo hệ số giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Select and Supreme cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở nhiệt tiên tiến và được thiết kế đáp ứng phạm vi rộng các ứng dụng phức tạp. Tất cả thiết bị dòng DIL Expedis đều được đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác. 


DIL 402 Expedis Classic

DIL 402 Expedis Classic


Máy đo độ giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Classic cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở tiên tiến và được thiết kế đáp ứng những ứng dụng phức tạp. Giống như tất cả các dòng DIL Expedis, phiên bản Classic đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác.


DIL 402 Expedis Select & Supreme

DIL 402 Expedis Select & Supreme


Máy đo hệ số giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Select and Supreme cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở nhiệt tiên tiến và được thiết kế đáp ứng phạm vi rộng các ứng dụng phức tạp. Tất cả thiết bị dòng DIL Expedis đều được đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác. 


TOP