Máy Đo Hệ Số Giãn Nở Nhiệt

Xác định hệ số giãn nở nhiệt (DIL) là phương pháp được chọn lựa để đo sự thay đổi kích thước với độ chính xác cao đối với các chất dạng rắn, nóng chảy, bột và hồ bột tại một thay đổi nhiệt độ đã được lập trình và với biến dạng mẫu không đáng kể (e.g. ASTM E831, ASTM D696).

Máy Đo Hệ Số Giãn Nở Nhiệt
DIL 402 Expedis Select & Supreme HT

DIL 402 Expedis Select & Supreme HT

 

Máy đo hệ số giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Select and Supreme cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở nhiệt tiên tiến và được thiết kế đáp ứng phạm vi rộng các ứng dụng phức tạp. Tất cả thiết bị dòng DIL Expedis đều được đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác. 

Đây là dòng máy đo hệ số giãn nở ngang đầu tiên trên thị trường cho phép điều biến lực, và bằng cách này, thu hẹp khoảng cách giữa phép đo hệ số giãn nở nhiệt và phân tích cơ nhiệt (TMA) dưới điều kiện tải dao động.

Cả hai phiên bản này được thiết kế đặc biệt phục vụ nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghiệp phức tạp. Dòng Supreme được trang bị đầy đủ, toàn diện và loại Tùy chọn nâng cấp. 

Image
DIL 402 Expedis Classic

DIL 402 Expedis Classic

 

Máy đo độ giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Classic cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở tiên tiến và được thiết kế đáp ứng những ứng dụng phức tạp. Giống như tất cả các dòng DIL Expedis, phiên bản Classic đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác.

Image
DIL 402 Expedis Select & Supreme

DIL 402 Expedis Select & Supreme

 

Máy đo hệ số giãn nở nhiệt mới DIL 402 Expedis Select and Supreme cung cấp công nghệ đo hệ số giãn nở nhiệt tiên tiến và được thiết kế đáp ứng phạm vi rộng các ứng dụng phức tạp. Tất cả thiết bị dòng DIL Expedis đều được đặc trưng bởi tế bào đo NanoEye mang tính cách mạng; một khía cạnh mới trong phạm vi đo và độ chính xác. 

Đây là dòng máy đo hệ số giãn nở ngang đầu tiên trên thị trường cho phép điều biến lực, và bằng cách này, thu hẹp khoảng cách giữa phép đo hệ số giãn nở nhiệt và phân tích cơ nhiệt (TMA) dưới điều kiện tải dao động.

Cả hai phiên bản này được thiết kế đặc biệt phục vụ nghiên cứu và phát triển các ứng dụng công nghiệp phức tạp. Dòng Supreme được trang bị đầy đủ, toàn diện và loại Tùy chọn nâng cấp. 

Image
 
TOP