LMS Technologies Vietnam

Tương Quan Hình Ảnh Kỹ Thuật Số

VIC-3D 8 System

Vic-3D 8 là một hệ thống mạnh mẽ để đo và mường tượng cả về sức căng và chuyển động.

Vic-3D 8 là một hệ thống chìa khóa trao tay hoàn chỉnh để đo hình dạng, chuyển vị và biến dạng của bề mặt theo không gian ba chiều. Vic-3D bao gồm tất cả phần cứng cần thiết và phần mềm cập nhật nhất của chúng tôi.

Vic-3D 8 cung cấp các phép đo toàn trường, 3 chiều về hình dạng, chuyển vị và biến dạng, dựa trên nguyên tắc Tương quan Hình ảnh Kỹ thuật số. Sử dụng phương pháp này, chuyển động thực tế của vật thể được đo và áp suất biến dạng Lagrangian có sẵn tại mọi điểm trên bề mặt mẫu vật.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:
Vic-3D 8 có thể đo chuyển vị và biến dạng tùy ý từ 50 microstrains đến 2000% biến dạng trở lên, đối với kích thước mẫu vật từ <1mm đến> 10m. Thiết lập rất đơn giản, chỉ yêu cầu quy trình hiệu chuẩn nhanh chóng, linh hoạt và một mẫu đốm ngẫu nhiên được áp dụng. Không cần chiếu sáng đặc biệt hoặc laser. Và, không cần tiếp xúc với mẫu trong quá trình thử nghiệm.