LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Biên Dạng Và Bề Mặt Đa Năng

Máy Kiểm Tra Bề Mặt Đa Năng

Universal Surface Tester UST® là một hệ thống đa mô-đun mở cung cấp giải pháp thử nghiệm cơ học hoàn chỉnh để đánh giá vật liệu và lớp phủ bề mặt. Cấu hình độc đáo của nó cho phép nhiều lựa chọn về đầu tip với nhiều chất liệu và kích thước khác nhau, từ nanomet đến centimet.