LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Biên Dạng Và Bề Mặt Đa Năng

Máy Đo Biên Dạng Quang Học Di Động TRACEiT

TRACEiT cho đến nay là công cụ đo lường di động duy nhất để đo các bề mặt theo cách nhanh chóng, di động, quang học, không tiếp xúc. Phép đo thời gian thực của địa thể 3D cũng như tài liệu về vết ấn trực quan khiến nó được sử dụng rộng rãi trong R & D để phát triển vật liệu mới cũng như trong việc kiểm soát chất lượng của các quy trình sản xuất.