LMS Technologies Vietnam

Máy Trộn Compound Và Ép Phun Mini

Máy trộn vi mô HAAKE MiniLab 3

Tìm kiếm sự linh hoạt chưa từng có trong việc thiết kế các sản phẩm của ngày hôm nay cho thế giới ngày mai. Máy trộn compound HAAKE ™ MiniLab 3 Micro Compounder của Thermo Scientific ™ cung cấp các thông số kỹ thuật đùn và các phép đo lưu biến trực tuyến cho các dự án thí điểm và mở rộng quy mô trên nhiều loại hỗn hợp vật liệu.

Sử dụng lượng vật liệu nhỏ tới 5 gam hoặc 7 cm3, HAAKE MiniLab 3 mang lại kết quả có ý nghĩa cho phép bạn sắp xếp hợp lý việc phát triển vật liệu mới của mình. Tốc độ trục vít và phạm vi áp suất của nó làm cho nó trở nên lý tưởng để kết hợp các vật liệu đắt tiền và để thực hiện ép đùn phản ứng.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: