LMS Technologies Vietnam

Máy Trộn Compound Và Ép Phun Mini

Hệ thống tạo mẫu ép phun HAAKETM MiniJet Pro

HAAKE ™ MiniJet Pro của Thermo Scientific ™ tối ưu hóa quy trình phát triển của bạn, cho phép bạn giảm chi phí bằng cách chuẩn bị hiệu quả các mẫu thử chỉ từ 2 đến 12,5mL vật liệu.

Thermo Scientific HAAKE MiniJet Pro là một máy ép phun piston cung cấp khả năng chuẩn bị mẫu hiệu quả để kiểm tra cơ học và đo các đặc tính lưu biến. Nó cung cấp một giải pháp quy trình làm việc bổ sung cho quá trình phát triển sản phẩm khi được kết hợp với máy ép vi sinh Thermo Scientific HAAKE MiniLab hoặc máy đùn trục vít đôi Process 11.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: