Thiết Bị Kiểm Tra Chất Đàn Hồi

Thiết bị thử nghiệm cao su và các chất đàn hồi được sử dụng để kiểm tra chất lượng, nghiên cứu cũng như phát triển sản phẩm. Nó bao gồm một loạt các ứng dụng và mục tiêu kể cả việc đánh giá các hợp chất và đặc tính vật liệu. Những đặc tính này có thể được sử dụng để dự đoán độ bền và hiệu suất trong các ứng dụng sản phẩm cuối cùng.

Có sẵn ở: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia

TOP