LMS Technologies Vietnam

Máy Phân Tích Cơ Nhiệt (TMA)

Máy Phân Tích Cơ Nhiệt TMA 402 F1/F3 Hyperion®

Trái tim của TMA 402 Hyperion® là cảm biến chuyển vị cảm ứng chính xác cao (LVDT). Công nghệ này đã được thử thách qua thời gian; nó cũng được sử dụng trong các máy đo độ giãn nở nhiệt và cho phép đo được ở sự thay đổi chiều dài nhỏ nhất, trong phạm vi nanomet (độ phân giải điện tử là 0.125 nm).

  • Đo đồng thời lực và tín hiệu chuyển vị
  • Hệ thống đo ổn nhiệt kín chân không
  • Kiểm soát lực chính xác
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: