Máy Đo Lưu Biến

Máy đo lưu biến và máy đo độ nhớt của Thermo ScientificTM được thiết kế để đo các đặc tính lưu biến như độ nhớt, đàn hồi nhớt và khả năng xử lý mẫu với độ chính xác cao, dễ sử dụng trong các ứng dụng nghiên cứu, phát triển sản phẩm cũng như kiểm soát chất lượng.
TOP