LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lưu Biến Chảy Dài

D-Melt

Hệ thống đo D-Melt cho phép xác định chỉ số nóng chảy và độ nhớt giãn dài trong một lần đo. D-MELT bao gồm một thiết bị kiểm tra dòng chảy “mi40” trên cùng và một thiết bị vận chuyển tích hợp. Tốc độ dòng chảy phù hợp với tiêu chuẩn thử nghiệm (MFR) bằng cách sử dụng máy kiểm tra dòng chảy và độ đàn hồi nóng chảy (ME) được đo bằng Haul-Off. Phương pháp kết hợp này mang lại cơ hội xác định giá trị đặc trưng đáng kể đặc tính đùn của sản phẩm của bạn một cách nhanh chóng, dễ dàng và tiết kiệm chi phí để theo dõi quá trình liên tục của polymer.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: