LMS Technologies Vietnam

Máy Kiểm Tra Lực Kéo Nén Vạn Năng

AGS-X Series

Dòng Autograph AGS-X cung cấp hiệu suất vượt trội và các giải pháp thử nghiệm thực tế cho một loạt các ứng dụng. Cung cấp khả năng điều khiển cấp cao và vận hành trực quan, dòng AGS-X đặt ra tiêu chuẩn mới để đánh giá sức mạnh đồng thời cung cấp tối đa các cân nhắc về an toàn trong một thiết kế hiện đại và phong cách.

Phạm vi công suất: 10kN đến 300kN

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: