LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Phun Bột Kim Loại Phòng Thí Nghiệm

ATO Powders

Mặc dù lĩnh vực sản xuất phụ gia là nguồn cảm hứng ban đầu cho thiết kế của ATO Lab, công nghệ độc đáo cho phép sản xuất một lượng nhỏ nguyên liệu đầu ra và đảm bảo chất lượng cao của nó, cũng giúp bột ATO có thể được ứng dụng thành công trong các lĩnh vực quan tâm sau:
  • Brazing (hàn)
  • Phun bột
  • Bộ lọc và bọt
  • Luyện kim bột thông thường
  • Ốp laze
  • Tổng hợp hóa học
  • Xúc tác
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: