LMS Technologies Vietnam

Khách Hàng Optomec Mua Hệ Thống In 3D Kim Loại Trị Giá $1M Phục Vụ Sửa Chữa TuaBin Hiệu Quả Hơn

KHÁCH HÀNG OPTOMEC MUA HỆ THỐNG IN 3D KIM LOẠI TRỊ GIÁ $1M PHỤC VỤ SỬA CHỮA TURBINE HIỆU QUẢ HƠN

Danh sách bình chọn cho Giải thưởng Công nghiệp In 3D năm 2021 hiện đã được mở. Bạn nghĩ ai sẽ nhận được danh hiệu cao nhất năm nay?

Nhà sản xuất máy in 3D công nghiệp Optomec đã bán một hệ thống LENS Directed Energy Deposition (DED) trị giá 1 triệu đô la cho một khách hàng hàng không lâu năm. Mặc dù khách hàng vẫn chưa được nêu tên, nhưng họ được cho là đã mua lại hệ thống này để cải thiện vị trí của mình trong thị trường bảo dưỡng, sửa chữa và đại tu máy bay (MRO), bằng cách tối ưu hóa chi phí và khả năng sẵn sàng bay của các tuabin mà họ sản xuất.

“Thực sự có ba lợi ích khi sử dụng quy trình AM của Optomec để sửa chữa các bộ phận tuabin,” Jamie Hanson của Optomec nói. “Nó tiết kiệm thời gian và chi phí so với sửa chữa thủ công. Thứ hai, nó đòi hỏi nhiệt lượng đầu vào ít hơn, vì vậy kim loại cơ bản ít bị ảnh hưởng bởi việc sửa chữa. Cuối cùng, bởi vì quy trình AM thích ứng thêm ít kim loại sửa chữa hơn, chi phí gia công downstream được giảm đáng kể ”.

>>> Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo bài viết tại blog: 3dprintingindustry.com