LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Độ Nhớt Hay Lưu Biến - Giải pháp nào tốt nhất cho bạn?

Độ nhớt của chất lỏng, nhiều hay ít, phụ thuộc vào nhiều yếu tố và nó ảnh hưởng đến các ứng dụng thực tiễn của bạn.

“Độ nhớt không chỉ là một điểm. Nó là một đường cong biểu diễn.” Hơn thế nữa, nhu cầu đo lường các đặc tính lỏng của vật liệu thay đổi tùy theo vật liệu đó là gì và nó sẽ được sử dụng như thế nào.

Vậy làm thế nào để biết bạn cần một máy đo độ nhớt hay một máy đo lưu biến?

Để trả lời cho câu hỏi trên, cần xác định bạn muốn làm gì với thiết bị của mình. “Hãy suy nghĩ thật kỹ để đảm bảo rằng thiết bị bao gồm tất cả những gì bạn quan tâm”, nếu chỉ cần một con số biểu diễn giá trị là đủ, bạn có thể sử dụng máy đo độ nhớt, nhưng với những chất lỏng phức tạp hơn, bạn sẽ cần một máy đo lưu biến với nhiều tính năng và khả năng đáp ứng đa dạng các loại mẫu.

Có hai loại chất lỏng: Newton và phi Newton. Đối với chất lỏng Newton – giống như nước – độ nhớt vẫn như nhau cho dù nó bị cắt nhanh đến mức nào. Ngược lại, độ nhớt của chất lỏng phi Newton phụ thuộc vào tốc độ cắt. Bạn sẽ chọn một máy đo độ nhớt cho chất lỏng Newton và máy đo lưu biến cho chất lỏng phi Newton.

Nếu bạn chưa quen với các khái niệm này, một máy đo độ nhớt có lẽ là quá đủ và sẽ cung cấp cho bạn mọi thông tin mà bạn cần trước mắt. Nếu bạn muốn đo các đặc tính như ứng suất chảy hoặc độ rão, thì bạn cần phải đầu tư một máy đo lưu biến.

Để biết thêm thông tin và hỗ trợ về mặt kỹ thuật và ứng dụng, vui lòng liên hệ LMS để được tư vấn cụ thể.

#ThermoHaake #Viscotester #Rheometer #LMS