Phân Tích Kiểm Soát Đóng Rắn Điện Môi

Để xác định thuộc tính đóng rắn của một hệ thống nhựa nhiệt rắn, vật liệu composite, chất kết dính và sơn, phân tích điện môi (DEA) tuân thủ ASTM E2038 hoặc E2039 đã đứng trước thử thách của thời gian. Ưu điểm lớn của DEA là nó có thể sử dụng không chỉ ở quy mô phòng thí nghiệm mà còn trong quy trình sản xuất.

Để xác định độ dẫn ion được tính toán từ hệ số thất thoát điện môi, hoặc giá trị đối ứng của nó, độ nhớt ion, NETZSCH cung cấp hệ thống DEA đơn và đa kênh, tùy thuộc vào ứng dụng, sử dụng trong nhiều phương pháp đo và phạm vi tần số với các loại cảm biến khác nhau.

Phân Tích Kiểm Soát Đóng Rắn Điện Môi
DEA 288 Ionic

DEA 288 Ionic

DEA 288 Ionic - Dielectric Analyzer

The multi-functional design of the DEA 288 Ionic allows for the application of a great variety of different test conditions such as heat, cold or UV light. This enables the user to easily and conveniently determine the best parameters for processing the material.

A complete dielectric analyzer consists of the DEA electronics and a sensor. Disposable sensors are connected via an adaptor box. Four models of DEA 288 Ionic are available: the regular laboratory version and the slim version with small footprint and two industrial versions.

Both instruments are equipped with the same state-of-the-art electronics and have the ability to control additional accessories such as the lab furnace or lab press. The technical differences between the devices are in the design of the housing, the footprint and the maximum number of channels.

Image
TOP