LMS được thành lập vào năm 1995 bởi những người đam mê về thử nghiệm và đặc trưng hóa vật liệu. Với đội ngũ nhiều chuyên gia làm việc khắp khu vực Đông Nam Á. LMS có trụ sở chính đặt tại Singapore và các chi nhánh tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

Chúng tôi cam kết cố gắng giữ vị trí là nhà phân phối hàng đầu các giải pháp thiết bị khoa học và tư vấn kỹ thuật cho

  • Quy trình chế biến và Đặc tính vật liệu
  • Phân tích, Công nghệ sinh học, Khoa học đời sống

LMS nỗ lực đạt được những yêu cầu chất lượng đa dạng và thử thách mới trong tương lai.

 
LMS được thành lập vào năm 1995 bởi những người đam mê thử nghiệm vật liệu và đặc tính hóa. Với nhiều chuyên gia cá nhân, làm việc như một đội ngũ trên khắp Đông Nam Á. LMS có trụ sở chính đặt tại Singapore và các văn phòng chi nhánh tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.
 
LMS được thành lập vào năm 1995 bởi những người đam mê thử nghiệm vật liệu và đặc tính hóa. Với nhiều chuyên gia cá nhân, làm việc như một đội ngũ trên khắp Đông Nam Á. LMS có trụ sở chính đặt tại Singapore và các văn phòng chi nhánh tại Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Việt Nam.

NHIỆM VỤ

Trở thành nhà phân phối hàng đầu về các giải pháp phòng thí nghiệm cho Ngành khoa học vật liệu

KỸ NĂNG

Cống hiến cho Khoa học và mong muốn trở thành Nhà cung cấp giải pháp hàng đầu

CHẤT LƯỢNG

Cung cấp dịch vụ và sản phẩm chất lượng tốt nhất và chính thức đạt chứng nhận ISO17025

ACTIVITIES

OPEN LAB

OPEN LAB

NETZSCH PHARMA SEMINAR IN 2019

NETZSCH PHARMA SEMINAR IN 2019

ANALYTICA April 2019

ANALYTICA April 2019

Our Suppliers

TOP