Sự thành công của LMS không chỉ phụ thuộc vào việc cung cấp các sản phẩm chất lượng mà còn dựa trên dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, bảo trì và bảo dưỡng thiết bị được thực hiện bởi đội ngũ kỹ sư nhiều kinh nghiệm và được đào tạo bài bản từ các hãng mà LMS làm đại diện độc quyền. Triết lý dịch vụ của chúng tôi là đảm bảo khả năng hoạt động của thiết bị và cung cấp mức độ ứng dụng và hỗ trợ sản phẩm cao, thông qua việc đào tạo thường xuyên cả trong nội bộ tổ chức lẫn tại nhà máy sản xuất.

Chúng tôi cũng duy trì một kho phụ tùng thay thế đầy đủ. Các công cụ và thiết bị phù hợp trong Trung tâm bảo hành của chúng tôi để đảm bảo sao lưu dịch vụ chất lượng về thời gian phản hồi nhanh và sửa chữa hiệu quả, do đó giảm thiểu thời gian tạm ngừng hoạt động của thiết bị.

giới thiệu

Dịch vụ Cung cấp

LMS cung cấp một phạm vi dịch vụ rộng rãi cho các thiết bị của bạn, từ các dịch vụ cơ bản đến duy trì giá trị cho khoản đầu tư của bạn. Hãy tự mình quyết định xem dịch vụ nào của chúng tôi phù hợp nhất với hồ sơ người dùng của bạn để đảm bảo mối quan hệ cân bằng giữa năng suất, tính linh hoạt và các biện pháp phòng ngừa. Bạn có thể đảm bảo rằng khoản đầu tư của mình luôn thuận lợi trong toàn bộ vòng đời của nó.

Một bản tóm tắt ngắn gọn về các dịch vụ của chúng tôi:

  • Lắp đặt và Vận hành
  • Hiệp định dịch vụ
  • Bảo dưỡng bảo trì
  • Dịch vụ hiệu chuẩn
  • Dịch vụ nâng cấp phần mềm
  • Sửa chữa tại chỗ
  • Dịch vụ lưu động
  • Dịch vụ thông tin kỹ thuật
  • Dịch vụ phụ tùng

Dịch vụ Cung cấp

Cam kết Dịch vụ

Cam kết Dịch vụ

Tính Linh động

Tối ưu hóa các phương pháp tiếp cận phạm vi dịch vụ phù hợp với kế hoạch và triển khai ngân sách của bạn. 

Dịch vụ hiệu chuẩn

Phù hợp với chứng nhận của nhà sản xuất theo tiêu chuẩn ISO / ASTM.

Tính Nhất quán

Chúng tôi sẽ hỗ trợ dịch vụ bảo trì cho các thiết bị của bạn trong suốt vòng đời của nó. Nếu sự cố xảy ra, dịch vụ kỹ thuật của chúng tôi sẽ luôn sẵn lòng đến kiểm tra tại chỗ, không chỉ cung cấp các giải pháp kỹ thuật mà ngày cả các vấn đề liên quan đến ứng dụng khác theo yêu cầu.

Bảo trì từ xa

Việc sử dụng phần mềm điều khiển từ xa đặc biệt cho phép Kỹ sư dịch vụ của chúng tôi điều khiển thiết bị từ xa. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn các hỗ trợ về Phần mềm vận hành, việc xử lý thiết bị hoặc cài đặt các bản cập nhật chương trình và khắc phục sự cố cấu hình.

Bảo trì từ xa

Hệ thống đo lường ứng dụng

Hệ thống đo lường ứng dụng

Phòng thí nghiệm Ứng dụng LMS là đối tác thành thạo về Phân tích Nhiệt, Lưu biến học, Kính hiển vi Lực nguyên tử. Sự tham gia của chúng tôi vào các dự án của bạn bắt đầu bằng việc chuẩn bị mẫu một cách cẩn thận và tiếp tục thông qua việc kiểm tra và giải thích các kết quả đo lường. Chúng tôi sẽ hợp tác với các nhà sản xuất cho những ứng dụng đặc biệt nhằm cung cấp các giải pháp đáp ứng mọi công việc của bạn!

Dịch vụ Hiệu chuẩn

LMS nhận được Chứng nhận VILAS 1299 về khả năng kiểm tra và hiệu chuẩn lực theo tiêu chuẩn ISO / IEC 17025: 2017. 

• Đối với một phòng thí nghiệm muốn tồn tại và phát triển trong tương lai, việc công nhận phòng thí nghiệm đó theo tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 17025: 2017 là yêu cầu bắt buộc. 

• Phòng thí nghiệm được VILAS công nhận có nghĩa là phòng thí nghiệm đã được quốc tế công nhận về năng lực và quan trọng nhất là kết quả của các phép đo / thử nghiệm của các phòng thí nghiệm đó đã được Nhà nước công nhận về mặt pháp lý. Điều này được khẳng định tại Điều 16, Chương III Nghị định 179/2004 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/10/2004.

• Ý nghĩa thương mại: Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS góp phần giảm thiểu kỹ thuật.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin.

• Đối với một phòng thí nghiệm muốn tồn tại và phát triển trong tương lai, việc công nhận phòng thí nghiệm đó theo tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 17025: 2017 là yêu cầu bắt buộc.
• Phòng thí nghiệm được VILAS công nhận có nghĩa là phòng thí nghiệm đã được quốc tế công nhận về năng lực và quan trọng nhất là kết quả của các phép đo / thử nghiệm của các phòng thí nghiệm đó đã được Nhà nước công nhận về mặt pháp lý. Điều này được khẳng định tại Điều 16, Chương III Nghị định 179/2004 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/10/2004.
• Ý nghĩa thương mại: Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS góp phần giảm thiểu kỹ thuật.
 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin.
Tại sao VILAS phải được công nhận?
• Đối với một phòng thí nghiệm muốn tồn tại và phát triển trong tương lai, việc công nhận phòng thí nghiệm đó theo tiêu chuẩn quốc tế ISO / IEC 17025: 2017 là yêu cầu bắt buộc.
• Phòng thí nghiệm được VILAS công nhận có nghĩa là phòng thí nghiệm đã được quốc tế công nhận về năng lực và quan trọng nhất là kết quả của các phép đo / thử nghiệm của các phòng thí nghiệm đó đã được Nhà nước công nhận về mặt pháp lý. Điều này được khẳng định tại Điều 16, Chương III Nghị định 179/2004 / NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 21/10/2004.
• Ý nghĩa thương mại: Kết quả thử nghiệm tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn VILAS góp phần giảm thiểu kỹ thuật.
 
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin.

Dịch vụ Hiệu chuẩn