LMS Technologies Vietnam

Thiết Bị Trộn Và Đùn Compound

Máy Đùn Vít Đôi Process 11

Tối ưu hóa thời gian và chi phí đầu tư của bạn để phát triển công thức cho các sản phẩm polyme và thực phẩm với Máy đùn trục vít song song Process 11 của Thermo Haake.

Chỉ cần một lượng nhỏ vật liệu để tiến hành thí nghiệm, máy đùn trục vít đôi quay song song này cho phép bạn tiến hành nhiều thử nghiệm một cách hiệu quả và tiết kiệm chi phí. Nó được thiết kế để đáp ứng những thách thức chính mà các nhà khoa học xây dựng công thức R & D phải đối mặt.

Máy đùn Process 11 có sẵn mô hình đáp ứng an toàn vệ sinh bao gồm các bộ phận tiếp xúc với sản phẩm bằng thép không gỉ / thép cấp dược phẩm. Mô hình hợp vệ sinh được khuyến nghị khi phát triển các vật liệu như ứng dụng HMMA (chất tương tự thịt có độ ẩm cao) và TVP (protein thực vật có kết cấu).
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: