LMS Technologies Vietnam

THIẾT BỊ ĐÙN TRỘN PHÒNG LAB

HAAKE PolyLab OS system

Thermo Scientific ™ HAAKE PolyLab OS là một nền tảng máy đo lưu biến mô-men xoắn dành cho các ứng dụng kỹ thuật quy trình. Máy đo lưu biến bao gồm tất cả các chức năng để truyền động và điều khiển các cảm biến đo như máy trộn, máy đùn và máy trộn compound.

Máy trộn Rheomix được sử dụng trong quá trình trộn hàng loạt để nghiên cứu dữ liệu liên quan đến quá trình xử lý bao gồm đặc tính nóng chảy, ảnh hưởng của phụ gia, nhiệt độ và ổn định nhiệt, liên kết ngang và độ nhớt nóng chảy. Máy đùn trục vít đôi đơn và mô-đun được sử dụng để mô phỏng quy trình như ghép và đùn sợi, tấm hoặc màng kết hợp với các phép đo lưu biến hoặc quang học.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: