DMA 242 E Artemis


DMA đa năng nhất trên thế giới

Dòng DMA 242 E Artemis mới kết hợp sự vận hành  dễ dàng với phần mềm đo lường và đánh giá Proteus® thân thiện với người dùng. Điều này làm cho việc mô tả các đặc tính cơ lý động học như một hàm của tần số, nhiệt độ và thời gian trở nên nhanh chóng và dễ dàng.

Thiết kế dạng mô-đun của nó cùng với nhiều loại giá đỡ mẫu và hệ thống làm lạnh cho phép DMA 242 E Artemis xử lý nhiều loại mẫu và đáp ứng nhiều ứng dụng.

Các tùy chọn bổ sung khác nhau làm cho nó trở thành thiết bị lý tưởng cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào và là một khoản đầu tư dài hạn an toàn.

DMA 242 E Artemis mới kết hợp sự dễ dàng xử lý với phần mềm đo lường và đánh giá Proteus® thân thiện với người dùng. Điều này làm cho việc mô tả các đặc tính cơ động lực học như một hàm của tần số, nhiệt độ và thời gian trở nên nhanh chóng và dễ dàng.
 
Thiết kế mô-đun cùng với nhiều loại giá đỡ mẫu và hệ thống làm mát cho phép DMA 242 E Artemis xử lý nhiều loại ứng dụng và mẫu.
 
Các tùy chọn bổ sung khác nhau làm cho nó trở thành thiết bị lý tưởng cho bất kỳ phòng thí nghiệm nào và là một khoản đầu tư an toàn cho dài hạn.
Liên Hệ
Phạm vi nhiệt độ
-170°C to 600°C
Tốc độ gia nhiệt
0.01 to 20 K/min
Phạm vi tần số
0.01 to 100 Hz
Phạm vi lực lớn
24 N (12 N tĩnh và 12 N động)
Phạm vi lực phân giải cao
8 N (4 N tĩnh và 4 N động)
Biên độ biến dạng được kiểm soát
± 240 μm
Độ biến dạng tĩnh
lên đến 20 mm
Phạm vi điều biến
10-3 to 106 MPa
Phạm vi giảm xóc (tanδ)
0.005 to 100

 

 
TOP