RPA VISCO-ELASTOGRAPH

RPA Visco-Elastograph của GÖTTFERT là thiết bị phân tích quy trình xử lý cao su, được dùng để kiểm tra động học các hợp chất cao su, cao su tổng hợp hoặc thiên nhiên theo tiêu chuẩn ISO và ASTM.

Nó được dùng để xác định đặc tính vật liệu đàn hồi nhớt trong và sau khi lưu hóa mẫu vật liệu. 

RPA Visco-Elastograph là máy đo lưu hóa cắt xoay với biên độ và tần số dao động linh hoạt để phân tích, mô tả đặc tính và mô phỏng quy trình xử lý hợp chất cao su. 

Liên Hệ
  • Kiểm tra động học các hợp chất cao su
  • Phạm vi tần số rộng (0.01 Hz đến 100 Hz)
  • Phạm vi biên độ rộng (0.01° đến 90°)
  • Phạm vi nhiệt độ lên đến 230°C với khả năng kiểm soát nhiệt độ cực nhanh và sự phân bố nhiệt đồng nhất trong đầu khuôn thư rnghiệm 
  • Thiết kế buồng thử nghiệm khác nhau đối với nhiều loại vật liệu
  • Kiểm tra chất nền
    Cài đặt 12 thử nghiệm trên mỗi chu kỳ với điều kiện tiên quyết: 50 bước đo  => trong tổng số  612 trình tự
  • Vận hành các bước đo tự động
  • Tốc độ trượt tối đa 43 s-1
TOP