THIẾT BỊ PHÒNG LAB & CHUẨN BỊ MẪU

Máy nghiền mịn và thiết bị nghiền còn được gọi chung là máy nghiền PTN rất quan trọng và cần thiết trong quá trình chuẩn bị mẫu giúp tạo ra các mẫu đại diện cho quá trình thử nghiệm. LMS Việt Nam cung cấp đầy đủ các loại máy nghiền của hãng FRITSCH.

FRITSCH cung cấp một phạm vi rộng các máy nghiền hiệu năng cao phân bổ theo các nhóm sản phẩm khác nhau đáp ứng mọi ứng dụng và nhu cầu xác định: Máy nghiền bi hành tinh, Máy nghiền bi, Máy cắt, Máy nghiền dạng roto 
 búa đập, Máy nghiền mẫu dạng má kẹp, Máy nghiền dạng đĩa và Máy nghiền dạng cối.

TOP