Thiết Bị Phân Tích Kích Cỡ Hạt

FRITSCH là một trong những nhà sản xuất thiết bị thí nghiệm định hướng ứng dụng hàng đầu trên toàn thế giới để Chuẩn bị Mẫu và Xác định kích cỡ hạt. Hai dòng ANALYSETTE 22 NeXT đã được đổi mới hoàn toàn là sản phẩm hoàn hảo để phân tích kích cỡ hạt hiệu quả trong bộ phận sản xuất và kiểm soát chất lượng, nghiên cứu và phát triển hoặc để kiểm soát các quy trình sản xuất.
ANALYSETTE 22 NEXT

ANALYSETTE 22 NEXT

Hai dòng ANALYSETTE 22 NeXT của chúng tôi là sản phẩm hoàn hảo để phân tích kích cỡ hạt hiệu quả trong bộ phận sản xuất và kiểm soát chất lượng, nghiên cứu và phát triển hoặc để kiểm soát các quy trình sản xuất.


TOP