Thiết Bị Kiểm Tra Lưu Biến Cao su

Thiết bị kiểm tra cao su và chất đàn hồi được sử dụng trong kiểm soát chất lượng, nghiên cứu cũng như phát triển sản phẩm. Nó đáp ứng rộng các ứng dụng và đối tượng bao gồm đánh giá các đặc tính vật liệu và hợp chất. Những đặc tính này có thể được sử dụng để tiên đoán về độ bền và hiệu năng trong các ứng dụng sản phẩm sau cùng.

Thiết Bị Kiểm Tra Lưu Biến Cao su
TOP