Thiết bị đùn trộn Nhựa cao su

Máy đo lưu biến mô-men xoắn là một hệ thống đùn hoặc trộn đo lường sử dụng trong kiểm soát chất lượng và R&D cho nhiều vật liệu như polymer, cao su, hỗn hợp ceramic hay thực phẩm. Nó cho biết thông tin về thuộc tính chảy, ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng gia công, độ ổn định nhiệt độ hoặc biến dạng, và đặc tính lưu biến. Ưu điểm của máy đo lưu biến mô-men xoắn mô-đun là hệ trộn có thể thay thế được, hệ đùn vít đơn và hệ đùn vít đôi cùng chiều hay ngược chiều có thể thêm vào để tối đa tính linh động đáp ứng các yêu cầu đo đạc hằng ngày.

Thiết bị đùn trộn Nhựa cao su
HAAKE PolyLab QC

HAAKE PolyLab QC

HAAKE PolyLab QC của  Thermo Scientific ™ là hệ thống máy trộn và máy đùn đo lường tập trung vào nhu cầu Quản lý Chất lượng (QC). Máy đo lưu biến mô-men xoắn có thể được kết nối hoán đổi với máy trộn, máy đùn trục vít đơn/vít đôi hay máy đùn vít đôi ngược chiều/cùng chiều. Dựa trên khả năng tương thích ngược của hệ thống, ngay cả các máy trộn và máy đùn đo lường hiện có cũng có thể được kết nối. 

HAAKE PolyLab QC được cung cấp dưới dạng mô hình để bàn hoặc để sàn phù hợp nhất với môi trường phòng thí nghiệm của khách hàng. Các thiết bị như máy trộn hoặc máy đùn được tự động nhận dạng thông qua khái niệm phần mềm plug & play. Các giới hạn riêng lẻ của các hệ thống đo được phần mềm xác định và đặt làm giá trị cảnh báo.

 
HAAKE PolyLab QC được cung cấp dưới dạng mô hình bàn hoặc sàn phù hợp nhất với môi trường phòng thí nghiệm của khách hàng. Các thiết bị như máy trộn hoặc máy đùn được tự động nhận dạng thông qua khái niệm phần mềm plug & play. Các giới hạn riêng lẻ của các hệ thống đo được phần mềm xác định và đặt làm giá trị cảnh báo.
 

 

HAAKE PolyLab QC được cung cấp dưới dạng mô hình bàn hoặc sàn phù hợp nhất với môi trường phòng thí nghiệm của khách hàng. Các thiết bị như máy trộn hoặc máy đùn được tự động nhận dạng thông qua khái niệm phần mềm plug & play. Các giới hạn riêng lẻ của các hệ thống đo được phần mềm xác định và đặt làm giá trị cảnh báo.

 

Image
HAAKE PolyLab OS system

HAAKE PolyLab OS system

 

HAAKE PolyLab OS của Thermo Scientific ™ là một nền tảng máy đo lưu biến mô-men xoắn cho các ứng dụng kỹ thuật quy trình. Hệ thống bao gồm tất cả các chức năng đo đạc và điều khiển các cảm biến đo lường như trộn, đùn và phức hợp. 

Máy trộn Rheomix được sử dụng trong quá trình trộn hàng loạt thành phần nguyên liệu để nghiên cứu dữ liệu liên quan đến quá trình bao gồm thuộc tính nóng chảy, ảnh hưởng của phụ gia, sự đồng nhất và ổn định nhiệt, lưu hóa và độ nhớt nóng chảy.

Máy đùn trục vít đôi và đơn được sử dụng để mô phỏng quy trình như ghép và đùn sợi, tấm hoặc màng kết hợp với các phép đo lưu biến hoặc quang học.

Image
TOP