Thiết bị đùn trộn Nhựa cao su

Máy đo lưu biến mô-men xoắn là một hệ thống đùn hoặc trộn đo lường sử dụng trong kiểm soát chất lượng và R&D cho nhiều vật liệu như polymer, cao su, hỗn hợp ceramic hay thực phẩm. Nó cho biết thông tin về thuộc tính chảy, ảnh hưởng của phụ gia đến khả năng gia công, độ ổn định nhiệt độ hoặc biến dạng, và đặc tính lưu biến. Ưu điểm của máy đo lưu biến mô-men xoắn mô-đun là hệ trộn có thể thay thế được, hệ đùn vít đơn và hệ đùn vít đôi cùng chiều hay ngược chiều có thể thêm vào để tối đa tính linh động đáp ứng các yêu cầu đo đạc hằng ngày.

Thiết bị đùn trộn Nhựa cao su
HAAKE PolyLab QC

HAAKE PolyLab QC

HAAKETM PolyLabTM QC System

Thermo Scientific™ HAAKE PolyLab QC là hệ thống đo lường Đùn Trộn kín cho nhu cầu kiểm soát chất lượng. Hệ thống đùn momen xoắn có thể được kết nối các module Trộn, đùn 1 vít, đùn 2 vít ngược chiều.

 

Image
HAAKE PolyLab OS system

HAAKE PolyLab OS system

 

Thermo Scientific™ HAAKE PolyLab OS là 1 modul lưu biến momen xoắn dùng cho ứng dụng kỹ thuật qui trình. Hệ thống bao gồm tất cả chức năng đo và cảm biến đo lường như trộn kín, đùn và compound.

Hệ thống trộn kín được dùng trong quá trình trộn liệu nguyên liệu dùng để kiểm soát nghiên cứu các dữ liệu liên quan của qui trình bao gồm thay đổi đặc tính chảy, ảnh hưởng phụ gia, ổn định nhiệt và fusion, khâu mạch và độ nhớt chảy.

Đùn 1 vít và 2 vít được dùng trong qui trình mô phỏng như compounding và đùn sợi, profile hay màng film kết hợp với phép đo lưu biến và đo lường quang học.

Image
TOP