PHẦN MỀM LENS

Phần mềm LENS tiết kiệm thời gian và tăng tốc độ phát triển các ứng dụng sản xuất bồi đắp mới.

Phần mềm tạo đường dẫn gia công LENS

 • Nhập các định dạng cad gốc hoặc trung gian
 • Phát triển các chiến lược xây dựng bổ sung hoặc kết hợp
 • Xác định lát cắt lớp và các thông số xử lý
 • Tạo đường chạy dao 3, 4 và 5 trục
 • Hỗ trợ đào tạo và ứng dụng

Mô phỏng quy tình LENS

 • Xây dựng công cụ ước tính thời gian
 • Mô phỏng bồi đắp và cắt gọt
 • Phát hiện va chạm

Công thức xử lý kỹ thuật số LENS

 • Vật liệu và hình học cụ thể
 • Ứng dụng cụ thể, bồi đắp, sửa chữa, phun phủ
 • Các thông số quy trình đã được chứng minh
 • Các đặc tính cơ học được đánh giá độc lập

Kiểm soát quy trình LENS

 • Nguyên liệu bộn cấp và hỗn hợp
 • Giám sát thông số quy trình chính
 • Điều khiển vòng lặp kín
 • Chất lượng từng phần
 • Ghi dữ liệu

Giao diện HMI LENS

 • Lập trình mã G & M
 • Bộ điều khiển Siemens với nút nhấn
 • Máy tính Windows để hiển thị đồ họaTOP