MÁY LẮC SÀNG CHỊU LỰC NẶNG

ANALYSETTE 18 là Máy lắc sàng phân tích chịu lực nặng, cứng rắn của FRITSCH. Nó có thể dễ dàng sàng đến 15 kg vật liệu có kích thước mắt lưới từ 20 mm đến 125 mm. Chuyển động sàng ba chiều đảm bảo kết quả sàng đặc biệt nhanh chóng mà không cần sàng lại thủ công và cũng có khả năng tái tạo tối ưu.
Máy Lắc Sàng Chịu Lực Nặng ANALYSETTE 18

Máy Lắc Sàng Chịu Lực Nặng ANALYSETTE 18

ANALYSETTE 18 là Máy lắc sàng phân tích chịu lực nặng, cứng rắn của FRITSCH. Nó có thể dễ dàng sàng đến 15 kg vật liệu có kích thước mắt lưới từ 20 mm đến 125 mm. Chuyển động sàng ba chiều đảm bảo kết quả sàng đặc biệt nhanh chóng mà không cần sàng lại thủ công và cũng có khả năng tái tạo tối ưu.


TOP