Máy Đo Mài Mòn

Innowep sản xuất các thiết bị đo và thử nghiệm cho phép mô tả đặc tính của nhiều loại vật liệu, bề mặt và sản phẩm cuối cùng.

Website nhà sản xuất : http://www.innowep.com/

Máy Đo Mài Mòn
TOP