Máy Đo Lưu Biến Giãn Chảy

Biết được thuộc tính chảy dài sẽ chiếm ưu thế trong nhiều kỹ thuật xử lý mà điều này không thể được xác định từ các thử nghiệm trượt. Kỹ thuật kiểm tra kéo chảy Rheotens đã được cấp bằng sáng chế mang lại độ lặp lại, độ nhạy cao và sẽ cho thấy sự khác biệt ngay cả khi tính chảy của polymer thể hiện khác nhau trong cấu trúc phân tử, không thể được phát hiện bằng các phương pháp phân tích khác.


 Website Nhà sản xuất : https://www.goettfert.com/

Máy Đo Lưu Biến Giãn Chảy
TOP