Máy Đo Chỉ Số Chảy

Máy đo chỉ số chảy với bộ chọn quả cân tự động có thể thực hiện kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 1133 và ASTM D1238 - phương pháp B, cũng như ISO 1133 và ASTM D1238 - phương pháp C đối với tiêu chuẩn “Half Height/Haft Diameter” và phương pháp D đối với thử nghiệm FRR (Tỷ lệ tốc độ chảy) và ASTM D3364. Phương pháp thủ công A vẫn có thể thực hiện được.
Máy Kiểm Tra Chỉ Số IV PET

Máy Kiểm Tra Chỉ Số IV PET

IV TESTER là một thiết bị đơn giản để xác định độ nhớt nội tại (giá trị IV hoặc SV), không sử dụng dung môi hóa học. IV Tester này được sử dụng đặc biệt để kiểm tra chất lượng polyester (PET) hoặc polyamide (PA). 


MI-2 series

MI-2 series

Dòng máy đo chỉ số chảy nhựa Mi-2 có thể thực hiện một thử nghiệm với quả cân đơn theo ISO 1133 và ASTM D1238, các quy trình A, B và C. Ngoài ra, nó còn chạy các thử nghiệm theo ASTM D 3364. Mi-2 dễ dàng thực hiện các phép đo MVR / MFR. 

MODEL: MI-2.1MI-2.2MI-2.3


MI-3

MI-3

Thiết bị đo chỉ số chảy nhựa MI-3 cho phép đo tốc độ dòng chảy (MFR) và tốc độ thể tích nóng chảy (MVR) bằng một thiết bị bán tự động.


MI-40

MI-40

Máy đo chỉ số chả nhựa mi40 với lựa chọn quả cân tự động có thể thực hiện các thử nghiệm theo ISO 1133 và ASTM D 1238, quy trình B, cũng như quy trình C ISO 1133 và ASTM D 1238 cho tiêu chuẩn “Nửa chiều cao / Nửa đường kính”. Ngoài ra, nó chạy các thử nghiệm theo quy trình D cho thử nghiệm FRR (Tỷ lệ lưu lượng) và ASTM D 3364.


MI40-Auto

MI40-Auto

Máy đo chỉ số chảy nhựa mi40 là một  hệ mô-đun cấu thành từ các nền tảng tự động hóa trong phòng thí nghiệm, cho phép kiểm soát chất lượng hoàn toàn tự động các đặc tính dòng chảy của nhựa.


MI-Robo

MI-Robo

MI-ROBO chạy quy trình kiểm tra tốc độ dòng chảy bằng cách thực hiện hoàn toàn tự động việc nạp mẫu, vệ sinh và thay khuôn theo tiêu chuẩn ISO 1133 và ASTM D1238 cho vật liệu dạng hạt cũng như dạng bột.


TOP