LMS Technologies Vietnam

Máy Đo Lực Căng Dây

Digital Strap Tension Meter STX-1

Dòng Máy đo độ căng dây đai Model STX-1 được thiết kế để đo lực căng tĩnh trên kim loại, nhựa và các loại dây đai và dây buộc khác. Hiển thị lực căng bằng Lbs, daN hoặc Kg với lực căng từ 5 lbs đến 2.000 lbs. Dòng Model STX-1 cung cấp cho người dùng độ chính xác cao nhất trên nhiều loại vật liệu.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: