Hệ Thống Đo Lưu Biến Nâng Cao Dạng Mô-đun Haake MARS

HAAKE™ MARS™ 40/60 Rheometer của Thermo Scientific™ là hệ thống tiên tiến được xây dựng để đáp ứng nhu cầu kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và nghiên cứu - phát triển ứng dụng. Với thiết kế mô-đun linh hoạt cao cho phép cải thiện độ chính xác phép đo, dễ dàng thao tác và nhiều giải pháp hướng ứng dụng để mô tả đặc tính vật liệu toàn diện. Các chức năng thân thiện với người dùng bao gồm Hỗ trợ Kết nối Mới cho phépthay đổi mô-đun nhiệt và đầu đo dễ dàng, không xảy ra lỗi giúp tăng tốc quy trình làm việc.

Liên Hệ
TOP